Lô tô miền Bắc Chủ nhật

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 13/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 08, 02
1 15
2 24, 27, 23
3 36
4 49, 46, 43, 48, 45, 41
5 59, 50, 54, 53, 57
6 69, 63
7 79, 75, 76, 77
8 88
9 -

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 06/06/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 09, 07
1 14, 18
2 21, 21
3 33, 39, 36
4 48, 43, 45
5 52, 55
6 63, 63, 69, 60
7 -
8 89, 82, 88
9 99, 99, 93, 91

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 30/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 17, 10, 11, 14
2 29, 21
3 35, 31
4 -
5 53, 50, 53
6 65, 66, 63
7 77, 73, 71, 73, 73
8 82
9 90, 99, 97, 97, 96

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 23/05/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 10, 13
2 29, 27, 22
3 32, 35, 35, 36
4 49, 41, 45, 49
5 57, 53, 57, 58
6 69, 64, 66, 60, 65
7 74
8 87
9 97

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 16/05/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 14, 17, 17
2 20, 28
3 32, 31, 31
4 44
5 51, 58, 51
6 65, 69, 63, 66
7 71
8 85, 84, 89
9 93, 95, 94, 98, 98

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 09/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 01, 05
1 11, 12, 15, 12, 13
2 -
3 36
4 46, 49, 48, 46, 42
5 55, 58, 50
6 69, 66, 60
7 72
8 87, 84
9 98, 99, 94

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 02/05/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 10, 13, 13, 13
2 -
3 33, 34
4 43
5 59, 52
6 69, 69, 64, 61
7 78, 73, 79, 70, 75, 76
8 86, 88, 85
9 97, 99, 98

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp