Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

29/07/2021
Đầu Lô Tô
0 06,08,09
1 12,15,16,17
2 26
3 33,36,37,37
4 44
5 50,52,58
6 69
7 71,72,76,79
8 84,85
9 90,91,92,94

Lô tô miền Bắc thứ tư,

28/07/2021
Đầu Lô Tô
0
1 13,15
2 20,22,23,25,28
3 31,31,39,39
4 42,42,46,46
5 52,55
6 61,62,66,68
7 71,75
8 82,84
9 98,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

27/07/2021
Đầu Lô Tô
0 02,03,07,08
1
2 25,29
3 35
4 44
5 53,55
6 63,64,67
7 71,74,77,77
8 82,84,86,86,87
9 92,96,96,97,98

Lô tô miền Bắc thứ hai,

26/07/2021
Đầu Lô Tô
0 03,08
1 12,14,15
2 21,24
3 30,31,33,36,39
4
5 54
6 60,63,64,67
7 76,77,78
8 80,84,87,88
9 90,91,96

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

25/07/2021
Đầu Lô Tô
0 03,05,08,09
1 14,19
2 25
3 34,35
4 42,43
5 52,52,56,56,56,59
6
7 71,73,73
8 80,80
9 94,95,96,98,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

24/07/2021
Đầu Lô Tô
0 00,02,08
1 11,16,17,19
2 22
3 35,39
4 44,45,48
5 55
6 60,63,63,69
7 75,75
8 83,85
9 92,96,96,97,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

23/07/2021
Đầu Lô Tô
0 01,02,03
1
2 24,24,29
3 30,32,34,35,38,38
4 40,43,44,47,48
5
6 66,66
7 72,75,78
8 84,85
9 96,97,99

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp