Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

06/05/2021
Đầu Lô Tô
0 06,08
1 10,10,13
2 24,25
3 34,35,36,38
4 41,44
5 53,54,59
6 60,66,66,66,67
7 79,79
8 84,84,86,88
9

Lô tô miền Bắc thứ tư,

05/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02
1 15,17
2 22,29
3 31,33,36,36
4 40,43,44,44,46
5 53,56
6 61,63,66,69
7 72,75,76,79
8 88,89
9 90

Lô tô miền Bắc thứ ba,

04/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02,08
1 10,16
2 21,22,24,26
3 32,33,37
4 45,49
5 54,57
6 68
7 70,78,78
8 80,80,80,81,85
9 93,96,98

Lô tô miền Bắc thứ hai,

03/05/2021
Đầu Lô Tô
0 03
1 12,16,16,17
2 25,28,29
3 36,37
4 40,41,47,49
5 56
6 60,61,66,68
7 72,72,74
8 81,83,87,88
9 91

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

02/05/2021
Đầu Lô Tô
0 01,05
1 10,13,13,13
2
3 33,34
4 43
5 52,59
6 61,64,69,69
7 70,73,75,76,78,79
8 85,86,88
9 97,98,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

01/05/2021
Đầu Lô Tô
0
1 10,11,11,13,15
2 20,20,21,28,28
3 37
4 40,40,41,48
5 52,56,57
6 65,67,68
7
8 81,89,89,89
9 93,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

30/04/2021
Đầu Lô Tô
0 02,06,08,09
1 17,19
2 21,21,22,26,27,29,29
3 31,36,36,36,39
4
5 54,56
6
7 73,76,79
8 80,88,89
9 99

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp