TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.99% 8 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.74% 6 lượt
04
0.86% 7 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
0.99% 8 lượt
08
0.99% 8 lượt
09
0.49% 4 lượt
10
1.60% 13 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
1.73% 14 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
1.11% 9 lượt
16
1.85% 15 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
0.74% 6 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
0.99% 8 lượt
21
1.60% 13 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.49% 4 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
0.86% 7 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.62% 5 lượt
31
0.49% 4 lượt
32
1.23% 10 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
1.98% 16 lượt
37
1.73% 14 lượt
38
0.99% 8 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
1.11% 9 lượt
41
1.11% 9 lượt
42
0.99% 8 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.23% 10 lượt
50
0.49% 4 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
1.73% 14 lượt
53
1.36% 11 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
0.49% 4 lượt
56
1.60% 13 lượt
57
0.49% 4 lượt
58
0.62% 5 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
1.11% 9 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.62% 5 lượt
64
0.86% 7 lượt
65
0.74% 6 lượt
66
1.23% 10 lượt
67
1.36% 11 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.11% 9 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
0.86% 7 lượt
74
0.37% 3 lượt
75
1.11% 9 lượt
76
1.11% 9 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
1.36% 11 lượt
80
1.73% 14 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
0.99% 8 lượt
84
1.60% 13 lượt
85
0.25% 2 lượt
86
1.23% 10 lượt
87
0.49% 4 lượt
88
1.73% 14 lượt
89
1.36% 11 lượt
90
0.86% 7 lượt
91
0.62% 5 lượt
92
0.74% 6 lượt
93
0.62% 5 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
1.36% 11 lượt
99
1.48% 12 lượt

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp