TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
41 4 lượt 25 2 lượt 41 18 lượt
65 4 lượt 48 2 lượt 82 15 lượt
71 4 lượt 63 2 lượt 45 14 lượt
94 4 lượt 66 2 lượt 29 12 lượt
18 3 lượt 79 2 lượt 59 12 lượt
29 3 lượt 03 1 lượt 63 12 lượt
33 3 lượt 04 1 lượt 93 12 lượt
98 3 lượt 14 1 lượt 02 11 lượt
00 2 lượt 21 1 lượt 07 11 lượt
02 2 lượt 22 1 lượt 09 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 99 1 lượt 34 2 lượt
91 1 lượt 87 1 lượt 70 3 lượt
90 1 lượt 85 1 lượt 68 3 lượt
85 1 lượt 83 1 lượt 86 4 lượt
81 1 lượt 76 1 lượt 85 4 lượt
79 1 lượt 72 1 lượt 81 4 lượt
76 1 lượt 71 1 lượt 58 4 lượt
75 1 lượt 67 1 lượt 30 4 lượt
73 1 lượt 65 1 lượt 24 4 lượt
72 1 lượt 53 1 lượt 91 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 04, 06, 10, 11, 19, 22, 24, 27, 35, 39, 40, 47, 48, 50, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 89, 92, 96, 97, 99 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp