TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 08/06/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 6 lượt 1 lượt 4 lượt 0 lượt
1 2 lượt 5 lượt 4 lượt 3 lượt
2 4 lượt 2 lượt 6 lượt 1 lượt
3 1 lượt 4 lượt 2 lượt 2 lượt
4 1 lượt 3 lượt 2 lượt 4 lượt
5 0 lượt 7 lượt 3 lượt 2 lượt
6 7 lượt 2 lượt 2 lượt 7 lượt
7 4 lượt 1 lượt 3 lượt 7 lượt
8 4 lượt 3 lượt 2 lượt 3 lượt
9 1 lượt 2 lượt 2 lượt 1 lượt

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp